Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Asian Import 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03/09/2019
 
Artikel 1 - Toepasselijkheid 
Artikel 2 - Voorwaarden 
Artikel 3 - Producten 
Artikel 4 - Bestelling 
Artikel 5 -
Artikel 6 - Prijs 
Artikel 7 - Betaling 
Artikel 8 - Conformiteit en garantie 
Artikel 9 - Levering en uitvoering 
Artikel 10 - Overmacht 
Artikel 11 - Intellectuele eigendom 
Artikel 12 - Gegevensbeheer 
Artikel 13 - Geschenkbon 
Artikel 14 - niet-aansprakelijkheidsverklaring 
Artikel 15 - Klachtenregeling en geschillen 
 
Artikel 1 - Toepasselijkheid In deze Algemene voorwaarden wordt verstaand onder : 
1.1 Verkoper “Asian Import ” - Vandelanotte Bart BE0829.429.677, Asian Import - Vanackerestraat 59 - 8560 Wevelgem., Outlet store - Westendestraat 10 - 8670 Koksijde. 
1.2. Koper - iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling maakt via mail, website, per telefoon of in de winkel/magazijn. 
1.3. Product(en) - Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten goederen en/of diensten. 

Artikel 2 - Voorwaarden 
2.1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper. 
2.2. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn (zotte zondag, verhuur, verkoop per opbod…), geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. 
2.3. Het plaatsen van een bestelling op de website mail, per telefoon of in de winkel/magazijn. geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website: https://www.asianimport.be/terms en https://www.littletibet.be/terms 

Artikel 3 - Producten 
3.1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. 
3.2 Sommige goederen zijn met de hand gemaakt en dus enige stukken. Ondanks zorgvuldige controle kunnen er bijgevolg kleine verschillen zijn tussen de getoonde foto's op de website en de geleverde goederen. Er kunnen tevens kleurafwijkingen zijn tengevolge de beeldschermkwaliteit. 
3.3. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, etc; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etc. op de website en de winkel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de bestelling. 
 
Artikel 4 - Bestelling 
4.1. uw bestelling is compleet en wordt pas verwerkt zodra we de betaling hebben ontvangen. 
4.2. Om een product aan te kopen op onze website , voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of woorden van dezelfde strekking. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. 
 

 
Artikel 6 - Prijs 
6.1. De prijzen vermeld op onze website zijn in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten tenzij anders vermeld, exclusief verzendkosten. 
6.2. Verzendkosten zijn te vinden op : https://www.asianimport.be/verzending
6.3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van technische en druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
6.4. Wij behouden ons zich het recht voor om op eender welk moment de prijzen van via onze website aangeboden producten te wijzigen en om per vergissing verkeerd opgegeven prijzen te corrigeren. 
6.5. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Wevelgem en/of via onze webshop, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
 
Artikel 7 - Betaling 
7.1. Wij aanvaarden volgende betaalmiddelen Bancontact/Mister Cash, iDeal, Visa, MasterCard, Maestro, Europese bankoverschrijving IBAN: BE45001621625889 Swift / BIC: GEBABEBB, contant. 
7.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. 
Online transacties worden verwerkt door Mollie BV. 
7.3. Enkel van toepassing voor bestellingen in onze winkel/groothandel : Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
 
Artikel 8 - Conformiteit en garantie 
8.1. Asian Import garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren. 
8.2. Alle goederen aangekocht in de winkel of magazijn dienen voor aankoop gecontroleerd te worden, hiervoor geldt geen enkele garantie na aanschaf, ook worden deze niet teruggenomen noch geruild. 
8.3. Beelden worden verkocht zonder enige waarborg, in de staat waarin ze zich bevinden bij verkoop, nagekeken, gekend en goed gekeurd door de koper. De koper aanvaard alle zichtbare en eventuele verborgen, niet zichtbare gebreken. 
 
Artikel 9 - Levering en uitvoering (enkel van toepassing voor web-shop bestellingen) 
9.1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling ingegeven adres (wij kunnen dit adres niet wijzigen). 
9.2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden bij de koerier in 1 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. 
9.3. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier
9.4. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschades wegens laattijdige levering of niet-levering, beschadigingen, verlies door de transporteur die wij aanstellen. 
9.5. eventuele kosten voor retourzendingen zijn altijd ten laste van de koper. 
9.6.1 Pallet verzending : Er dient iemand aanwezig te zijn de dag van levering (er kan geen uur worden afgesproken)
9.6.2 Pallet verzending : Levering tot aan de voordeur (de goederen worden afgezet op de stoep of eventueel in de garage)
9.6.3 Pallet verzending : Wij kunnen alleen afleveren op locaties op de begane grond.
9.6.4 Pallet verzending : De chauffeurs kunnen niet helpen om de goederen te demonteren en binnen te brengen of te brengen op een verdiep
 
Artikel 10 - Overmacht 
10.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 
10.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 
 
Artikel 11 - Intellectuele eigendom 
11.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. 
11.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Asian Import 
 
Artikel 12 - Gegevensbeheer / Privacy Onze volledige Privacyverklaring kunt u steeds nazien op 
https://www.asianimport.be/privacy
 
Artikel 13 - Geschenkbon/tegoedbon 
13.1. Je geschenk-/ tegoed-bon is geldig op de webshop of in de winkel. 
13.2. Je geschenkbon is geldig tot en met de vermelde einddatum (1 jaar na besteldatum) 
13.3. Je kunt je geschenkbon slechts eenmaal gebruiken 
13.4. Een eventueel restbedrag vervalt 
13.5. Je kunt de waardebon niet inwisselen voor geld 
 
Artikel 14 - niet-aansprakelijkheidsverklaring 
14.1. Asian Import - Little Tibet kan niet worden aansprakelijk gesteld voor het foutief gebruik van onze producten.
14.2. Asian Import - Little Tibet is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan de koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. 
14.3. Alle informatie die op deze site en winkel/magazijn voorkomt werd in eerste instantie vervaardigd door of bekomen van Asian Import - Little Tibet . Wij zijn niet verantwoordelijk voor het foutief of onvolledig zijn van de gegevens of voor iedere andere informatie die door of doorheen deze site voorkomen. Deze gegevens zijn louter informatief en geenszins bindend. 
14.4. Door het aanvaarden van de aankoopvoorwaarden bevestigt de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van deze niet-aansprakelijkheidsverklaring. 
14.5. Toepassing van de informatie op deze site is je eigen verantwoordelijkheid en risico. Mineralen kunnen ondersteunend werken en zijn geen vervangers voor medicatie. Neem altijd contact op met je (huis)arts. 
 
Artikel 15 - Klachtenregeling en geschillen 
15.1. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
15.2. Je ons contacteren via https://www.asianimport.be/contact. We doen er alles aan om je klacht binnen de 10 werkdagen te behandelen. 
15.3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij betwisting die niet in de minne geregeld kunnen worden is enkel de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk bevoegd. 

 
Disclaimer Wij besteden veel aandacht aan de juistheid van informatie op onze website, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze onvolledigheden of fouten bevat. 
Het invoeren van informatie gebeurt handmatig waardoor er wel eens een fout kan optreden. 
Hoewel we dit vervelend vinden, aanvaarden we daarvoor geen aansprakelijkheid.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop