Producten » Bronzen beelden & decoratie » Tibetaanse Phurba

Phurba

Totale bescherming tegen aanvallen via zwarte magie, vervloekingen en blokkades. 
Alles bestaat uit energie, niet alleen mensen, dieren en planten, maar ook voorwerpen

Elk mens, dier, plant en voorwerp straalt energie uit en neemt energie op. Dit maakt dat wij bijvoorbeeld van sommige mensen heel moe worden, terwijl anderen ons juist opladen.
Als wij lange tijd onder invloed zijn van negatieve energie, dan nemen wij deze op en verzwaren zo onszelf.
Wanneer we verhuizen, denken we dat we een nieuwe start nemen.
Maar dat is niet zo ! ! !

Het huis waar we intrekken, heeft een geschiedenis. Je weet nooit wat daar allemaal gebeurd is. 

Misschien is het een huis met een prachtige façade waarachter een echtpaar jaren geleden een mislukt geregeld huwelijk probeerde te verbergen? 
Of waar mishandeling kind aan huis was, of waar de mensen zonder enig respect werden behandeld en vernederd.

Misschien is het een huis waarin iemand na een slepende ziekte is overleden?
Drankmisbruik, angsten, ruzie, afgunst, armoede, zorgen, roddelen, negativiteit, echtscheiding, fysiek en of mentaal geweld, 

De gevolgen hiervan kunnen zijn slecht slapen, geen concentratie kunnen behouden, u voelt zich moe, futloos, u bent negatief ingesteld enz
Alle gebeurtenissen die een huis als stille getuige 
heeft geobserveerd, laten hun sporen na.
 

Alle negatieve energie die het huis mettertijd heeft ervaren,
wordt opgestapeld en weegt zwaar op de bewoners en ook
op de mensen die op bezoek komen.
Misschien heb je een antieke kast of beeld gekocht ? Dit kan ook een absorbatie verleden hebben.

In vroegere tijden was het zuiveren normaal, maar op de dag van vandaag is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Wij in het westen leren ons richten op het tastbare en zo kan het dat het ontastbare naar de achtergrond verdwijnt, terwijl dit eigenlijk veel invloed heeft op ons gestel en zo ook op ons dagelijks leven.

Dat negatieve invloeden van entiteiten voor mensen een zware last kunnen zijn is al jaren bekend, en kan in sommige gevallen leiden tot ernstige situaties.

Veel mensen hebben last van hun verleden omdat dit niet altijd verlopen is zoals men zou wensen.

Het is mogelijk dat op een bepaald moment in een leven een blokkade manifesteert waarin de gevolgen een diepe uitwerking kunnen hebben,
Op u maar zeer zeker op uw omgeving.

Het kan goed zijn dat er in uw jeugd iets traumatisch is gebeurd waarvan u heden ten dage nog hinder ondervindt.

Het woord blokkade zegt het al.
De boel wordt in bepaalde mate geblokkeerd,
Men komt niet verder en denk wat scheelt er toch,
Wat scheelt er met mij,
Doe ik iets verkeerd
Waarom ik
We verliezen soms het heden uit het oog omdat we bezorgd en onzeker over de toekomst zijn.

Daarom zullen we geen goed leven leiden
We zullen geen rust vinden
Elke ademhaling zit vol stress, angst, enz
Webshop gemaakt met EasyWebshop